Illustration of a team at Omnis UX / UI & Web development agency Illustration of a team at Omnis UX / UI & Web development agency

אסטרטגיה דיגיטלית לעסקים

אסטרטגיה דיגיטלית לעסקים או למיזמים נבנית על בסיס התוכנית העסקית של אותו עסק. המטרה של האסטרטגיה היא להסביר כיצד העסק הולך לתרגם את המטרות העסקיות לכדי חדירה לשוק, לקהל היעד, את מוצריו, את שירותיו ועוד. ישנן מספר אסטרטגיות אשר תומכות במענה אודות התוכנית העסקית: אסטרטגיית מותג ואסטרטגיית מוצר.

אומניס מייצרת לעסקים ולאירגונים שאיתה היא עובדת אסטרטגיות מוצריות ומיתוגיות אשר כוללות בתוכן טקטיקות עסקיות, טכניות, עיצוביות ועוד. מוזמנים לפנות אלינו כאן

Contact Us Now